ВИЛНА КЪЩА, ГР.РАЗЛОГ

Паркоустройствения проект е изцяло подчинен на алпийския стил на къщата, който предполагата абсолютен комфорт с всички удобства в сърцето на Пирин планина.

Новопроектираната широка алея за автомобилен достъп е изцяло съобразена с наличните на терена дървета. Външните й дъги са подпрени с каменни блокове, които сякаш са там от векове. Плочопътеките, които осигуряват достъп на ползвателите до двора и обособените кътове за отдих са умело вписани в релефа, като от равни пътеки преминават в полегати стълби. Интересен природен елемент в дворното пространство е преминаващото през него планиско ручейче. Бреговете му са доукрепени с каменни късове с изградено мостче, което предоставя достъп на собствениците до двора, използвайки цялата му площ. Естествената растителност по бреговете му е запазена и изчистена от плевели.  

От западната страна на къщата теренът е с голяма денивелация. Този проблем е решен с проектирането на дървени стълби, изградени от ЖП траверси и плочи с каменна посипка, които се вписват в цялостната визия.  

Растителните видове са подбрани спрямо климата в района и са подчинени изцяло на идеята за алпийски стил. Каменните стълби са укрепени и подчертани с каменни късове, около които е предвидена различна по багра и текстура ниска растителност. Наличието на иглолистни видове на терена придават завършеност на цялата композиция, а в комбинация с новопроектираните такива създават уют и усещане за сигурност. Предивдени са иглолистни дървета с плътни и ниски корони, които през зимата да се превърнат в красиво украсени коледни дървета. 

Чрез проектиране на градинско осветление са подчертани важните архитектурни и растителни елементи и през тъмната част на денонощието.