ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГР. БАНКЯ

Естественият  релеф на дворното пространство е с денивелация от 15 метра. След оформяне на терена са получени 3 откоса с различни наклони с две равни площадки. Теренът е овладян чрез откоси без да се изграждат допълнителни укрепителни съоражения. Първата равна площ се обособява зад къщата като голяма зелена поляна, а втората е заета с басейн и спа зона.  

Интересен елемент в пространственото решение са стълбите тип ‘Floating outdoor steps’, които осигуряват достъп от улицата до главни вход на къщата, а вторите свързват къщата с дворното пространство. Начупеният релеф предразполага изграждането на стълби на зелена фуга, които свързват различните нива на двора и отвеждат посетителите му до всяка точка от него.  

Озеленяването се разполага на площ от 3 декара, което предразполага използването на множество растителни видове и изграждането на различни групи. По стръмните части от двора са разположени каменни морени, които допълните разнообразяват пейзажа. При изграждането му основната цел беше съвремена градина, която в същото време носи усещане за уют и близост до придодата. Това е постигнато чрез правилно избрани елементи и добра композиция на растителността.  

Поради голямата си площ парцелът по своите граници в доста голяма степен граничи с уличната регулация. За да се създаде естествена преграда беше заложено на метална ажурна ограда, по която е засадена веченозелена лавровишна, която да преплете клоните си в нея и да създаде плътен зелен жив плет.  

Като акцент в двора е избран Pinus nigra Bonsai, а пейзажът се разнообразява с различни декоративни видове с интересна и колоритна листна маса.