ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, С. НОВИ ХАН

Къщата се намира в близост до гр. София, събирайки в себе си удобството на града и спокойствието на природата. При този проект умело са съчетани практичното с модерното, семплото с полезното.  

Проектирани са кът за отдих с пейки и огнище. Мястото за барбекю с маса – наличният на терена геран, чиито капак ще изпълнява функцията на плот. В тази зона има предвидена и каменна чешма. Заложено е изцяло на природните елементи: дърво, камък и вода.  

Визуално дворът се разделя от подпорна стена, изпълнена чрез система от габиони. Горното ниво е с денивелация в южната си част, която се явява дъно на имота. Групите с храсти са изтеглени по периферията. Възвишението в дъното на имота позволява разпределянето им във височина като по този начин е постигнат етажиран ефект. В подножието на хълма е вписана градинска люлка, от която се открива гледка към двора.   

Целта на проекта е постигне на баланс в релефа. Именно за това на долното ниво, перпендикулярно на подпорната стена е проектирана още една по-малка стена, явяваща се гръб на къта за отдих, зад която се появява малка геопластика. По този начин визуално се обединяват двете нива и се смекчава усещането за разделеност.  

Акцентът в пространственото решение е широколистното дърво Acer palmatum , който се наблюдава от всяка една точка в двора. 

Видовият състав е голям и разнообразен, съчетавайки в себе си веченозелени с листопадни видове. Някои от тях с декоративна листна маса, а други с интересен цъфтеж. При подборът на видовете е съобразен със стремежа за колорит през различните месеци от годината.