МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, КВ.СИМЕОНОВО

Паркоустройствения проект на частния двор, разположен в Софийския квартал Симеоново е доказателство, че дори и малко по площ дворно пространство, може да се превърне в красиво, райско местенце.

Ефекта е постигнат чрез съчетаването на листна маса, цветовете, обем и форма на отделните растения, както и познаването и прилагането на похватите на ландшафтната архитектура. Един от акцентите на проекта е водопада, изграден от ествествени камъни и водно корито изцяло вградено в земната маса. Релефа е разнообразен, чрез направата на геоопластики. Използваната растителност е най-разнообразна: декоративни широколистни дървета, иглолистни, вечнозелени, листопадни и почвопокривни храсти, многогодишни цветя и декоративни треви.

Друг акцент е декоративния Acer palmatum, който е разположен в непосредствена близост до зоната за отдих с мека паркова мебел. Плочите, от които е изградена плочопътеката за подбрани така, че да са в същия стил, както съществуващите елементи на зоната за отдих. Посипаните декоративни камъчета са в същата цветова гама.