Жилищна сграда

developed for

Един от първите проекти на фирмата. Голям двор с обширна тревна площ и периферия от дървесно-храстови обеми. Наличието на добре развити храсти позволява постигане на интересни форми чрез резитба на растенията.