Жилищна сграда

developed for

Градина в полите на Витоша с приблизителна площ около 700 м². Характерен разнообразен релеф, детайлност на композицията, богат видов състав на декоративната растителност, динамика на колорита и текстурите.