VW

developed for

При разходка из обширната територия на комплекса се разкриват отделни кътове, внасящи свежест и уют в мощните обеми на сградите, всеки със свой характер и колорит.