ОКРЪЖНА БОЛНИЦА

developed for

Пълна реконструкция на централното пространство на една от най-големите болници в София и в страната. Изчистена композиция от вечнозелени обеми с целогодишен ефект, подчинена на интензивния характер на средата.