ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА

developed for

ПОКРИВНА ГРАДИНА В СЪРЦЕТО НА ГРАДА, НА БОГАТИЯТ ПРОЛЕТЕН КОЛОРИТ ОТСТЪПВА НА ЕФЕКТНАТА ИГРА НА ТЕКСТУРИ И ФОРМИ ПРЕЗ СЕЗОНИТЕ.
ЦВЕТНО ПЕТНО НА ФОНА НА СТАРА СОФИЯ.