Логистичен център на „Либхер Хаусгерете Марица“ ЕООД

developed for

Проектът за паркоустройство и благоустройство на „Логистичен център за готова продукция и следпродажбен сервиз“ на „Либхер Хаусгерете Марица“ ЕООД, като всеки голям сложен проект, премина през редица метаморфози. Първоначалната концепция на проектантския екип беше сградата да бъде разположена в богата паркова среда с изобилие от декоративна растителност, която да изгради изолационен пояс от въздушните течения по магистрала „Тракия“.

« 1 of 2 »