forma

Вид дейност:
Озеленяване
Нямате проект - Ще се радваме да Ви помогнем

Бюджет (Въведете стойност)

Проектиране

Площ на обекта
Изисквания
Живи плетове
Цъфтящи храсти
Многогодишни цветя
Сезонни цветя
Увивни и катерливи растения

Архитектурни елементи

Други

Поддръжка


Eднократна поддръжка Регулярна поддръжка 2 пъти месечно Регулярна поддръжка 4 пъти месечно
Oбща площ за поддръжка

Тревни площи

Живи плетове Рози

многогодишни цветя сезонни цветя

Име, фамилия

телефон за контакт

е-мейл

Адресhhythty