Sep
16

ХОУМ ГАРДЕН ВТ ЕООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

posted on September 16th 2021 in Uncategorized with 0 Comments

На 17.08.2021 г. между ХОУМ ГАРДЕН ВТ ЕООД и Министерство на икономиката се подписа договор за безвъзмездна финансова помощ, с …

Read Article
Mar
10

ЛАНДШЛФТНИЯТ ДИЗАЙН Е НЕРАЗРИВНА ВРЪЗКА МЕЖДУ АРХИТЕКТУРА И ОКОЛНО ПРОСТРАНСТВО

posted on March 10th 2017 in Design News with 0 Comments

инж.ВЕСЕЛКА ТРИФОНОВА
л.арх ИВАН РАЙКОВ
интервю за сп.”Градът” февруари/март 2017

Г-жо Трифонова, каква е бизнес историята на “Хоум Гарден ВТ”?
-Фирма ‘Хоум Гарден ВТ’ ЕООД …

Read Article