Проектиране

developed for

Проектирането е процес на отношение, разбиране, създаване.Ние вплитаме разнообразни познания и разбиране за принципите на природата, за формите и структурата на пространството, индивидуалния характер на материалите – синхрон на всички нива, за да се получи уникален продукт, отразяващ в пълнота визията на клиента.

Поддържаме непрекъсната връзка с квалифицирани проектанти от всички специалности, за да постигнем максимална пълнота на проектното решение.

Изготвяме пълна проектно-сметна документация, за да се премине леко към реализация на Вашите идеи, пречупени през призмата на Нашия професионализъм.
Експертна оценка на декоративна растителност, Инвестиционни проекти в част „Паркоустройство и благоустройство“, всичко необходимо за Вашия проект.

Имате въпроси за вашата градина, моля свържете се с нас.
Ще се радваме да бъдем полезни.
Проектиране
Поддръжка

Изисквания
Живи плетове
Цъфтящи храсти
Многогодишни цветя
Сезонни цветя
Увивни и катерливи растения
розимногогодишни цветясезонни цветя